Документ № 183 від 29.08.2018 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

03.09.2018


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

29.08.2018 м. Дружківка №183
 
Про затвердження Плану заходів щодо запобігання і виявлення корупції у Дружківській міській раді та її виконавчих органах на 2018рік

        Відповідно до Закону України від 14.10.2014 року № 1700-VII“Про запобігання корупції”, з метою забезпечення системного здійснення заходів щодо запобігання корупції, дотримання антикорупційного законодавства посадовими особами виконавчого комітету Дружківської міської ради, керуючись ст.42 Закону Українивід 21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»:

         ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Затвердити «План заходів щодо запобігання і виявлення корупції у Дружківській міській раді та її виконавчих органах на 2018 рік»(додаток ).
  2. Керівникам виконавчих органів Дружківської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій забезпечити безумовне виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Дружківській міській раді та її виконавчих органах на 2018 рік.

3. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на секретаря міської ради Бучук І.О., керуючого справами виконкому Курило І.В., заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                Крамського П.В, Полякова О.О., Слесаренко Н.Є. згідно з розподілом обов’язків.

4.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                              В.С.ГНАТЕНКО

                                       Додаток

                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського

голови

                                                                                                   від 29.08.2018 №183

                                                                    

ПЛАН

заходів щодо запобігання і виявлення корупції у Дружківській міській раді

та її виконавчих органах на 2018рік

з/п

Заплановані заходи

Термін

виконання

Відповідальні особи
1 Надання консультацій щодо заповнення електронних декларацій на офіційному веб-сайті Національного агентства Постійно Сектор з юридичних питань відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради
2. Перевірка факту подання електронних декларацій посадовими особами виконавчого комітету Дружківської міської ради, депутатами Дружківської міської ради шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства

Щорічні -

до 10.04.2018 р.,

перед звільненням,

після звільнення,

кандидата на посаду

- постійно

Загальний відділ,

уповажені особи з питань запобігання корупції у виконавчих органах Дружківської міської ради, сектор з юридичних питань відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради

3. Повідомлення Національному агентству про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад У разі виявлення таких фактів

Уповажені особи з питань запобігання корупції у виконавчих органах Дружківської міської

ради

4. Здійснювати заходи щодо запобігання виникнення конфлікту інтересів серед посадових осіб виконавчого комітету Дружківської міської ради, сприяти його врегулюванню Протягом року

Уповажені особи з питань запобігання корупції у виконавчих органах Дружківської міської

ради

5. Забезпечити проведення службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та   умов, що сприяли порушенню посадовими особами антикорупційного законодавства У разі виявлення таких фактів Керівники виконавчих органів Дружківської міської ради, комунальних підприємств, установ, організацій
6. Проводити навчання з питань запобігання корупції, поглиблювати антикорупційні знання та підвищувати правову культуру і свідомість посадових осіб виконавчого комітету Дружківської міської ради. Протягом року Головний спеціаліст сектору з юридичних питань відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради Ларіна М.В.
7.

Дотримання спеціальних обмежень щодо прийняття та

проходження служби в органах місцевого самоврядування, встановлених законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про запобігання корупції" та "Про очищення влади"

Протягом року Керівники виконавчих органів Дружківської міської ради

8.

Здійснення моніторингу впливу антикорупційного законодавства на стан боротьби з корупцією у виконавчих органах Дружківської міської ради на підставі інформації, наданої правоохоронними органами Протягом року

Головний спеціаліст сектору з юридичних питань відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету Дружківської

міської ради Ларіна М.В.

9. Розроблення та затвердження Плану заходів щодо запобігання і виявлення корупції на 2019рік

Грудень

2018 року

Головний спеціаліст сектору з юридичних питань відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради Ларіна М.В.

Керуючий справами виконкому                                        І.В.КУРИЛО

План заходів щодо запобігання і виявлення корупції у Дружківській міській раді та її виконавчих органах на 2018 рік підготовлено відділом з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради.

Начальник відділу                                                               Т.О.СІГОРА