Документ № 7/49-16 від 31.10.2018 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

05.11.2018


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

31.10.2018 м. Дружківка №7/49-16
 
Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019-2020 роки, за-твердженої рішенням Дружківської міської ради від 22.12.2017 № 7/37-1

Розглянувши лист начальника Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради Гейченка В.О. від 25.10.2018  № 18/785/01, лист начальника відділу з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму  Дружківської міської ради Пивовар Ю.А. від 25.10.2018 № 742 та службовий лист заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Полякова О.О щодо внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019-2020 роки, керуючись ст. 27 Закону України від 21.05.1997  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківка на       2018 рік та основні напрями розвитку на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Дружківської міської ради від 22.12.2017 № 7/37-1, а саме:
 • У розділі 3.1.23. «Фізичне виховання та спорт»:
  • завдання «Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримку провідних спортсменів області, створити доступну спортивну інфраструктуру, розвинути мережу спортивних шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки центрів фізичного здоров’я «Спорт для всіх» доповнити новими заходами (додаток 1);
  • рядок «Всього» викласти у наступній редакції (додаток 1).
 • У розділі 3.1.26 «Охорона навколишнього природного середовища»:
  • додати наступне завдання (додаток 2);
  • рядок «Всього» викласти у наступній редакції (додаток 2).
 • У розділі 3.1.9. «Розвиток підприємницького середовища»:
  • завдання «Спрощення адміністративно-дозвільних процедур, підвищення якості адміністративних послуг в центрах надання адміністративних послуг, впровадження європейських стандартів при наданні адміністративних послуг та документів дозвільного характеру» доповнити наступним заходом (додаток 3);
  • рядок «Всього» викласти у наступній редакції (додаток 3).

1.4. У додатку 1 «Фінансове забезпечення заходів Програми економічного і соціального            розвитку міста Дружківка на 2018 рік» рядки  «Фізичне виховання та спорт», «Охорона            навколишнього природного середовища»,  «Розвиток підприємницького середовища» та    «Всього» викласти у наступній редакції (додаток 4).

1.5.  У Паспорті міської програми пункт 9 викласти у наступній редакції (додаток 5).

 1. Координацію робіт щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Полякова О.О.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань  планування, бюджету і фінансів (Підопригора).

Міський голова                                                                     В.С.ГНАТЕНКО Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

                                                                                                                                                                                           31.10.2018  №  7/49-16

Зміни до Заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми у розділі

«3.1.23. Фізичне виховання та спорт»

Завдання


з/п

Зміст заходу

Термін
виконан-
ня

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного
бюджету

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших
джерел

найменування показника

значення показника

облас-
ного
бюджету

бюджету
міст і
районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3.1.23.   Фізичне виховання та спорт

Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримку провідних спортсменів області, створити доступну спортивну інфраструктуру, розвинути мережу спортивних шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки центрів фізичного здоров’я «Спорт для всіх

13.

Будівництво майданчиків зі штучним покриттям (ЗОШ № 6, гімназія «Інтелект», стадіон Палацу спорту, Парк культури та відпочинку)

VI квартал

КП «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради

6171,6

3423,2

0,0

2748,4

0,0

0,0

збудовано майданчиків

4

14.

Капітальний ремонт майданчика зі штучним покриттям (ЗОШ № 7)

VI квартал

КП «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради

682,4

341,2

0,0

341,2

0,0

0,0

відремонтовано майданчиків

1

   

Всього

 

 

19965,3

3764,4

1700

11525,9

1670

1305,0

   
                                   

Секретар міської ради                                                                                                                         І.О.БУЧУК

Зміни до Заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми у розділі «3.1.23. Фізичне виховання та спорт» підготовлені відділом економіки, інвестиційно – інноваційного розвитку та енерогоменеджменту виконавчого комітету Дружківської міської  ради

 

Начальник відділу економіки, інвестиційно –

інноваційного розвитку та енерогоменеджменту                                                                             М.С.КОРОТУН


                                                                                                                                

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

                                                                                                                                                                                          31.10.2018  №  7/49-16

               

Зміни до Заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми у розділі

                                                                           «3.1.26 Охорона навколишнього природного середовища»

Завдання


з/п

Зміст заходу

Термін
виконан-
ня

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного
бюджету

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших
джерел

найменування показника

значення показника

облас-
ного
бюджету

бюджету
міст і
районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3.1.26 Охорона навколишнього природного середовища

Поліпшення екологічного

стану довкілля міста

1.

Заходи з озеленення міста, а саме створення зелених насаджень у м.Дружківка

VI квартал

КП «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради

650,0

 

650,0

0,0

0,0

0,0

створено зелених насаджень та території, га

50

   

Всього

 

 

746,0

0,0

650,0

96,0

0,0

0,0

   
                                 

Секретар міської ради                                                                                                                         І.О.БУЧУК

Зміни до Заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми у розділі «3.1.26 Охорона навколишнього природного середовища» підготовлені відділом економіки, інвестиційно – інноваційного розвитку та енерогоменеджменту виконавчого комітету Дружківської міської  ради

Начальник відділу економіки, інвестиційно –

інноваційного розвитку та енерогоменеджменту                                                                             М.С.КОРОТУН


                                                                                                                               

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

                                                                                                                                                                                          31.10.2018  №  7/49-16

 «3.1.9. Розвиток підприємницького середовища»

Завдання


з/п

Зміст заходу

Термін
виконан-
ня

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного
бюджету

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших
джерел

найменування показника

значення показника

облас-
ного
бюджету

бюджету
міст і
районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3.1.9.  Розвиток підприємницького средовища

Спрощення адміністративно-дозвільних процедур, підвищення якості адміністративних послуг в центрах надання адміністративних послуг, впровадження європейських стандартів при наданні адміністративних послуг та документів дозвільного характеру

4.

Придбання робочої станції для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, з комплектом обладнання для зняття біометричних даних (параметрів) особи

Протягом      року

Виконавчий комітет Дружківської міської ради

270,0

135,0

0,0

135,0

0,0

0,0

Придбання робочої станції

1

   

Всього

 

 

1694,7

263,7

0,0

611,7

0,0

819,3

   
                                     

Секретар міської ради                                                                                                                         І.О.БУЧУК

Зміни до Заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми у розділі «3.1.9. Розвиток підприємницького середовища»  підготовлені          відділом економіки, інвестиційно – інноваційного розвитку та енерогоменеджменту виконавчого комітету Дружківської міської  ради

 

Начальник відділу економіки, інвестиційно –

інноваційного розвитку та енерогоменеджменту                                                                             М.С.КОРОТУН


                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                      Додаток 4

                                                                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                      рішенням міської ради

                                                                                                                                                                                      31.10.2018  №  7/49-16

 

 

       

Зміни до Фінансового забезпечення заходів Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківка на  2018 рік

 

Напрями реалізації заходів

Витрати на реалізацію, тис.грн

 

всього

у тому числі за рахунок коштів:

 

державного бюджету

місцевих бюджетів

підприємств

інших джерел

 
 

обласного бюджету

бюджету міста

 

Фізичне виховання та спорт

19965,3

3764,4

1700

11525,9

1670

1305,0

 

Охорона навколишнього природного середовища

746,0

0,0

650,0

96,0

0,0

0,0

 

Розвиток підприємницького середовища

1694,7

263,7

0,0

611,7

0,0

819,3

 

ВСЬОГО:

1088415,9

300748,25

4546,9

169983,65

238890,7

374246,4

 

Секретар міської ради                                                                                                                         І.О.БУЧУК

Зміни до Фінансового забезпечення заходів Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківка на  2018 рік підготовлені відділом економіки, інвестиційно – інноваційного розвитку та енерогоменеджменту виконавчого комітету Дружківської міської  ради

Начальник відділу економіки, інвестиційно –

інноваційного розвитку та енерогоменеджменту                                                                             М.С.КОРОТУН


Додаток 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

                                                                                                                                                                                          31.10.2018  №  7/49-16

                                                                                                                        

                                                                                                                                                  

 

Зміни до Паспорта міської програми

 1. Загальні обсяги фінансування (без урахування проектів розвитку, реалізація яких прогнозується у 2018 році).

 

 

Витрати на реалізацію, тис. грн.

 

у тому числі по бюджетам:

Кількість заходів

Всього

державний

обласний

місцевий

кошти підпри­ємств

інші джерела

423

1088415,9

300748,25

4546,9

169983,65

238890,7

374246,4

 

Секретар міської ради                                                                                                                         І.О.БУЧУК

Зміни до Паспорта міської програми підготовлені відділом економіки, інвестиційно – інноваційного розвитку та енерогоменеджменту

виконавчого комітету Дружківської міської  ради

Начальник відділу економіки, інвестиційно –

інноваційного розвитку та енерогоменеджменту                                                                             М.С.КОРОТУН