Документ № РМГ/03/0.2/40/20 від 02.03.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

03.03.2020


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

02.03.2020 м. Дружківка №РМГ/03/0.2/40/20
 
Про організацію роботи з наборами даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Розглянувши службовий лист начальника відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради Сігори Т.О.

від 12.02.2020 ,  з метою дотримання вимог чинного законодавства у сфері доступу до публічної інформації у формі відкритих даних, що перебуває у володінні Дружківської міської ради,  її виконавчих органів, установ, організацій, підприємств, що належать до сфери її управління ,  відповідно до Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих   даних»   (зі змінами),    керуючись  ст. 42  Закону  України   від  21.05.1997        

№ 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

Зобов’язую:

 

1. Затвердити Перелік розпорядників інформації, що підлягає оприлюдненню на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних у формі відкритих даних, підпорядкованих Дружківській міській раді та її виконавчим органам (додаток 1).

2. Затвердити Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних у формі відкритих даних, розпорядники інформації яких підпорядковані Дружківській міській раді та її виконавчим органам та відомості про відповідальну особу, яка відповідає за оприлюднення інформації  (додаток 2).

3. Керівникам виконавчих органів міської ради, установ, організацій, підприємств, що належать до сфери її управління:

4.1. забезпечити оприлюднення та подальше оновлення на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних наборів даних згідно з нормами чинного законодавства України;

4.2. забезпечити актуальність даних відповідно до Переліку наборів даних, що підлягають оприлюдненню на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних у формі відкритих даних.

5. Керівники виконавчих органів міської ради, установ, організацій, підприємств, що належать до сфери її управління несуть персональну  відповідальність за повноту, актуальність та своєчасність розміщення даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних у формі відкритих даних.

6. Розпорядникам інформації, що підлягає оприлюдненню на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних у формі відкритих даних, підпорядкованих Дружківській міській раді та її виконавчим органам надавати до  відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради (Сігора) звіти про стан роботи з відкритими даними (додаток 3)

                                                          Строк виконання: щороку до 5 липня та до 5 січня.

6. Посадовим особам структурних підрозділів виконавчого комітету Дружківської міської ради, відповідальним за підготовку, передачу, актуальність, достовірність та оновлення інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, керуватися в роботі вимогами та рекомендаціями, розміщеними на  Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, та  надавати інформацію, що підлягає оприлюдненню , на електронних носіях у форматах DOC, DOCX, XLS, XLSX, CSV, RTF, JPEG, JSON в залежності від типу даних до відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради (Сігора).

7. Покласти обов’язки розміщення даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних у формі відкритих даних,  розпорядником інформації яких є виконавчий комітет Дружківської міської ради на Сьоміна А.О., головного спеціаліста сектору комп’ютерного забезпечення відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради.

8. Відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради (Сігора) складати звіти про стан роботи з відкритими даними , розпорядником інформації яких є Дружківська міська рада та її виконавчі органи

                                                       Строк виконання: щороку до 15 липня та до 15 січня.

9. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бузовій Г.О., Полякову О.О., Слесаренко Н.Є., керуючому справами виконкому Курило І.В. взяти під особистий контроль повноту, актуальність та своєчасність розміщення даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних у формі відкритих даних.

10. Рекомендувати Олексієво-Дружківському селищному голові Світленку О.В. та Райському селищному голові Левчинському В.В. вживати відповідні заходи для виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» з урахуванням внесених змін.

11. Вважати такими, що втратило чинність розпорядження міського голови

від 09.10.2019 №203 «Про організацію роботи з наборами даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»

12. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на   заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бузову Г.О., Полякова О.О., Слесаренко Н.Є. , керуючого справами виконкому Курило І.В. відповідно до розподілу обов’язків

13. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                       І.О. БУЧУК

 

Додатки