Документ № РМГ/06/0.2/102/20 від 19.06.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

19.06.2020


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

19.06.2020 м. Дружківка №РМГ/06/0.2/102/20
 
Про затвердження Плану заходів щодо запобігання і виявлення корупції у виконавчих органах Дружківської міської ради, комунальних підприємствах, установах, закладах, що належать до сфери управління Дружківської міської ради на 2020 рік

Розглянувши службовий лист начальника відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю виконкому міської ради Сігори Т.О. від 26.05.2020 № ВИХ-0.1431/63/20, з метою забезпечення системного здійснення заходів щодо запобігання корупції, дотримання антикорупційного законодавства посадовими особами виконавчих органів Дружківської міської ради, комунальних підприємств, установ, закладів, що належать до сфери управління Дружківської міської ради, відповідно до Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції», керуючись ст. 42 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

            ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 

  1. Затвердити План заходів щодо запобігання і виявлення корупції у виконавчих органах Дружківської міської ради, комунальних підприємствах, установах, закладах, що належать до сфери управління Дружківської міської ради на 2020 рік (далі – План заходів)(додаток).
  2. Керівникам виконавчих органів Дружківської міської ради, комунальних підприємств, установ та закладів, що належать до сфери управління Дружківської міської ради забезпечити безумовне виконання Плану заходів.
  3. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Курило І.В., заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бузову Г.О., Полякова О.О., Слесаренко Н.Є. згідно з розподілом обов’язків.
  4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                      В.Б. ГРИГОРЕНКО

 

 

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від ________________ №_____

 

 

План заходів

щодо запобігання і виявлення корупції у виконавчих органах Дружківської міської ради,

комунальних підприємствах, установах, закладах, що належать

до сфери управління Дружківської міської ради на 2020 рік

 

№ з/п

Заплановані заходи

Термін виконання

Відповідальні особи

1

Здійснення моніторингу змін, що відбуваються у антикорупційному законодавстві, та, у разі необхідності, проведення навчання серед посадових осіб Дружківської міської ради та її виконавчих органів

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання корупції у виконавчому комітеті Дружківської міської ради Радченко О.О.

 

2

Забезпечення безумовного виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в частині доступу громадськості для ознайомлення з проєктами нормативно-правових актів та прийнятими нормативно-правовими актами шляхом розміщення їх на офіційному веб - сайті міської ради

Постійно

Розпорядники публічної інформації, Відділ з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради

3

Проведення роз’яснювальної роботи, навчань з питань запобігання корупції, поглиблення антикорупційних знань та підвищення правової культури і свідомості посадових осіб Дружківської міської ради та її виконавчих органів

Протягом року

Уповноважені особи з питань запобігання корупції у виконавчих органах Дружківської міської ради, комунальних підприємствах, установах, закладах, що належать до сфери управління Дружківської міської ради

 

4

Вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства з врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових і службових осіб міської ради та її структурних підрозділів. 

Протягом року

Уповноважені особи з питань запобігання корупції у виконавчих органах Дружківської міської ради, комунальних підприємствах, установах, закладах, що належать до сфери управління Дружківської міської ради

5

Забезпечення подання новоприйнятими посадовими особами відомостей щодо працюючих близьких осіб у відповідних виконавчих органах міської ради,  комунальних підприємствах, установах, закладах відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та подальша регулярна актуалізація такої інформації стосовно близьких осіб.

Протягом року

Посадові особи виконавчих органів Дружківської міської ради, комунальних підприємств, установ, закладів, що належать до сфери управління Дружківської міської ради

6

Забезпечення прозорості здійснення тендерних процедур та розміщення на офіційному веб - сайті інформації, передбаченої нормативними актами з питань здійснення державних закупівель.

Протягом року

Заступник міського голови - голова тендерного комітету, керівники виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ, закладів, що належать до сфери управління Дружківської міської ради

7

Аналіз стану запобігання та протидії корупції в Дружківській міській раді та її виконавчих органах.

Щорічно

Уповноважені особи з питань запобігання корупції у виконавчих органах Дружківської міської ради, комунальних підприємствах, установах, закладах, що належать до сфери управління Дружківської міської ради

8

Проведення службових розслідувань у виконавчих органах Дружківської міської ради, комунальних підприємствах, установах, закладах з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання умов антикорупційного законодавства, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

У разі виявлення таких фактів

Керівники виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ, закладів; уповноважені особи з питань запобігання корупції виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ, закладів, що належать до сфери управління Дружківської міської ради

9

Забезпечення контролю своєчасного подання посадовими особами виконавчих органів Дружківської міської ради, комунальних підприємств, установ, закладів електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Щорічні, перед звільненням, після звільнення, кандидата на посаду – у строки, визначені чинним законодавством

 

Уповноважені особи з питань запобігання корупції у виконавчих органах міської ради, комунальних підприємствах, установах, закладах; сектор з юридичних питань відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради

10

Надіслання повідомлень до Національного агентства з питань запобігання корупції про факт неподання чи несвоєчасного подання працівниками декларацій особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.

У разі виявлення таких фактів

Уповноважені особи з питань запобігання корупції у виконавчих органах міської ради, комунальних підприємствах, установах, закладах, що належать до сфери управління Дружківської міської ради

11

Моніторинг та контроль за своєчасним внесенням повідомлень працівниками міської ради та її виконавчих органів про суттєві зміни в майновому стані.

Постійно

Уповноважені особи з питань запобігання корупції у виконавчих органах міської ради, комунальних підприємствах, установах, закладах, що належать до сфери управління Дружківської міської ради

12

Дотримання спеціальних обмежень щодо прийняття та проходження служби в органах місцевого самоврядування, встановлених законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції» та «Про очищення влади».

Постійно

Керівники виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ, закладів, що належать до сфери управління Дружківської міської ради

13

Дотримання посадовими особами міської ради та   виконавчих органів Дружківської міської ради загальних правил етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування.

Постійно

Посадові особи виконавчих органів Дружківської міської ради

 

14

Надання методичної та консультативної допомоги працівникам виконавчих органів міської ради, її структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ, закладів з питань дотримання антикорупційного законодавства.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання корупції у виконавчому комітеті Дружківської міської ради Радченко О.О.

 

15

Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами виконавчих органів Дружківської міської ради, що надходять від викривачів.

Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень, співпраці з викривачами.

За наявності відповідних повідомлень

Міський голова, заступники міського голови, уповноважені особи з питань запобігання корупції, керівники комунальних підприємств, установ, закладів, що належать до сфери управління Дружківської міської ради

16

Розроблення та затвердження Плану заходів щодо запобігання і виявлення корупції у виконавчих органах Дружківської міської ради, комунальних підприємствах, установах, закладах, що належать до сфери управління Дружківської міської ради на 2021 рік.

Грудень 2020 року

Уповноважена особа з питань запобігання корупції у виконавчому комітеті Дружківської міської ради Радченко О.О.

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                                                            І.В.КУРИЛО

 

 

План заходів щодо запобігання і виявлення корупції у виконавчих органах Дружківської міської ради, комунальних підприємствах, установах, закладах, що належать до сфери управління Дружківської міської ради на 2020 рік підготовлено відділом з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради.

 

 

Начальник відділу                                                                                                                                  Т.О.СІГОРА