Документ № РМГ/12/0.1/217/20 від 28.12.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

28.12.2020 м. Дружківка №РМГ/12/0.1/217/20
 
Про зупинення рішень Дружківської міської ради від 23.12.2020 № 8/2-8 «Про затвердження Регламенту Дружківської міської ради VIІI скликання» та № 8/2-9 «Про затвердження Положення про постійні комісії Дружківської міської ради VIІI скликання»

З метою недопущення порушень вимог ч. 2 ст. 19 Конституції України,              ч. 3 ст. 24 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації», Регламенту Дружківської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 03.12.2015 №7/2-4 «Про затвердження Регламенту Дружківської міської ради VII скликання», керуючись ст. 42, ч. 4 ст. 59 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Зупинити рішення Дружківської міської ради від 23.12.2020 №8/2-8 «Про затвердження Регламенту Дружківської міської ради VIІI скликання» та  №8/2-9 «Про затвердження Положення про постійні комісії Дружківської міської ради VIІI скликання» із наступним обґрунтуванням зауважень.

Статтею 19 Конституції України, ч. 3 ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено обов’язок органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 42  Регламенту Дружківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням Дружківської міської ради від  03.12.2015 №7/2-4 (далі –Регламент) міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення міської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень.

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. У своїй діяльності місцева рада, її органи та посадові особи керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та власними Регламентами.

Пунктом 5 статті 19 Регламенту встановлено, що постійні комісії та інші суб’єкти нормотворчості  розглядають пропозиції, що надійшли, у встановлений міським головою термін із запрошенням авторів, а також, при необхідності, із залученням фахівців.  Їх висновки і рекомендації обов'язково повинні містити обґрунтування щодо доцільності чи недоцільності розгляду даної пропозиції на пленарному засіданні.

10.11.2020 проєкт рішення міської ради «Про затвердження Положення про постійні комісії Дружківської міської ради VIІI скликання» та 04.12.2020 проєкт рішення міської ради «Про затвердження Регламенту Дружківської міської ради VIІI скликання» з метою їх прийняття було оприлюднено на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради.

21.12.2020 депутат міської ради Ковилін Д.В. виступив із пропозицією внесення змін до проєктів рішень міської ради «Про затвердження Регламенту Дружківської міської ради VIІI скликання» та «Про затвердження Положення про постійні комісії Дружківської міської ради VIІI скликання».

21-22.12.2020 відбулись засідання постійних комісій міської ради, а саме: з питань економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та екології, з питань освіти, культури, спорту, молоді, з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку.

Засідання комісії з питань земельних відносин, житлово-комунального господарства та будівництва до розгляду зазначених рішень на сесії Дружківської міської ради 23.12.2020 не проводилось, проєкти рішень «Про затвердження Положення про постійні комісії Дружківської міської ради VIII скликання», «Про затвердження  Регламенту Дружківської  міської ради VIIІ скликання» на зазначеній комісії не розглядались та не обговорювались.

Крім того, доопрацьовані проєкти зазначених рішень були опубліковані на офіційному веб-сайті міської ради 23.12.2020.

Враховуючи наведене вище, при ухваленні рішень Дружківської ради від 23.12.2020 №8/2-8  «Про затвердження  Регламенту Дружківської  міської ради VIIІ скликання», та №8/2-9 «Про затвердження Положення про постійні комісії Дружківської міської ради VIII скликання» порушено вказані норми Регламенту міської ради та Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2. Внести на повторний розгляд міської ради  рішення від 23.12.2020 №8/2-8  «Про затвердження Регламенту Дружківської міської ради VIІI скликання» та №8/2-9 «Про затвердження Положення про постійні комісії Дружківської міської ради VIII скликання».

3. З метою повторного розгляду вищезазначених рішень скликати пленарне засідання четвертої сесії міської  ради VIII скликання 11 січня 2021 року о 10.00 в актовій залі міської ради.

4. Відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю (Сігора) довести до відома депутатів міської ради особисто, населенню - шляхом розміщення даного розпорядження на офіційному сайті Дружківської міської ради про скликання  пленарного засідання четвертої сесії міської  ради VIII  скликання

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                                                                     В.Б. ГРИГОРЕНКО