Документ № 8/6-18 від 02.03.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

05.03.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

02.03.2021 м. Дружківка №8/6-18
 
Про припинення права користування (оренда) ПРАТ «ВЕСКО» та надання громадянину Наталюткіну М.І. у оренду земельної ділянки для обслуговування гаражів за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Індустріальна, 2

Розглянувши заяву головного інженера приватного акціонерного товариства «ВЕСКО» від 03.02.2021, про припинення договору оренди землі на земельну ділянку кадастровим номером 1411700000:00:007:0319 за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Індустріальна, 2, у зв`язку з переходом права власності на об’єкт нерухомого майна до іншої особи (договір купівлі – продажу гаражу від 23.12.2020 зареєстрований в реєстрі за № 1958), а також заяву громадянина Наталюткіна Максима Івановича від 03.02.2021 щодо передачі в оренду вищезазначеної земельної ділянки, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, житлово-комунального господарства та будівництва, згідно зі ст. ст.12, 120, 123, 124, 134, 141 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-III, Закону України від 06.10.1998 № 161-XIV «Про оренду землі», керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 

  1. Припинити право користування (оренда) ПРАТ «ВЕСКО» (ЄДРПОУ 00282049) земельною ділянкою кадастровим номером 1411700000:00:007:0319 (РНОНМ 906266814117), площею 0,0304 га для  обслуговування гаражів за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Індустріальна, 2, у зв’язку з переходом права власності на об’єкт нерухомого майна до іншої особи. Договір оренди землі укладений 03.2004, зареєстрований у Костянтинівському міському відділі ДРФ ДП «Центр Державного земельного кадастру при Державному комітеті по земельним ресурсам 10.03.2004 №282 та в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 19.04.2016, номер запису про інше речове право 14238247, припинити шляхом розірвання.
  2. Надати громадянину Наталюткіну Максиму Івановичу (РНОКПП 3121100470) земельну ділянку кадастровим номером 1411700000:00:007:0319 (РНОНМ 906266814117), площею 0,0304 га для обслуговування гаражів (код КВЦПЗ 12.04) за адресою: Донецька область, м.Дружківка, вул. Індустріальна, 2, в оренду на 49 (сорок дев’ять) років, із земель комунальної власності Дружківської міської ради, раніше наданих у користування (оренду) ПРАТ «ВЕСКО». Після закінчення строку, на який укладено договір оренди землі, громадянин Наталюткін М.І., у разі належного виконання умов договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк.
  3. Зобов’язати:

    3.1 ПРАТ «ВЕСКО» вчинити дії щодо розірвання договору оренди землі, укладеного 10.03.2004, зареєстрованого у Костянтинівському міському відділі ДРФ ДП «Центр Державного земельного кадастру при Державному комітеті по земельним ресурсам 10.03.2004 №282 та в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 19.04.2016, номер запису про інше речове право 14238247, у порядку, встановленому чинним законодавством України;

    3.2Громадянина Наталюткіна М.І.:

3.2.1 укласти в письмовій формі та посвідчити нотаріально договір оренди землі;

3.2.2 виконувати обов’язки землекористувача згідно зі ст. 96 Земельного кодексу України.

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, житлово–комунального господарства та будівництва (Мелікбегян).

 

 

 

 

Міський голова                                                                                          В.Б. ГРИГОРЕНКО

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення міської ради

 

«Про припинення права користування (оренда) ПРАТ «ВЕСКО» та надання громадянину Наталюткіну М.І. у оренду земельної ділянки для обслуговування гаражів за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Індустріальна, 2»

 

 

Зазначеним рішенням, передбачається припинити право користування (оренда)  ПРАТ «ВЕСКО»  (ЄДРПОУ 00282049) земельною ділянкою кадастровим номером 1411700000:00:007:0319 (РНОНМ 906266814117), площею 0,0304 га для  обслуговування гаражів за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Індустріальна, 2, у зв’язку з переходом права власності на об’єкт нерухомого майна до іншої особи, та передати її в оренду на 49 (сорок дев’ять) років громадянину Наталюткіну Максиму Івановичу.

Реалізація рішення дозволить врегулювати правовідносини на земельну ділянку, що забезпечить надходження коштів до місцевого бюджету за рахунок податків та зборів та позитивно вплине на соціально-економічний розвиток міста.

 

 

 

 

 

В.о. начальника відділу земельних ресурсів                                            Т.В. МАРЧУК