Документ № 8/6-33 від 02.03.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

05.03.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

02.03.2021 м. Дружківка №8/6-33
 
Про затвердження передавального акту, складеного комісією з реорганізації Райської селищної ради, переліків майна, активів та зобов’язань, які передаються на баланс відповідним комунальним підприємствам, організаціям, установам та структурним підрозділам Дружківської міської ради

Розглянувши передавальний акт від 09.02.2021, складений комісією з реорганізації Райської селищної  ради,    враховуючи   рішення  Дружківської   міської   ради  від  16.12.2020 №8/1-5 «Про початок процедури реорганізації шляхом приєднання до Дружківської міської ради Олексієво-Дружківської селищної ради, Райської селищної ради, Кіндратівської сільської ради, Миколайпільської сільської ради, Софіївської сільської ради, Торської сільської ради», відповідно до Закону України від 15.05.2003 № 755-ІУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних   осіб  –   підприємців   та  громадських   формувань»,  Закону  України  від   16.07. 1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст. ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV, Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-IV керуючись ст. ст. 25, 59, 60,  пунктом 6-1 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 21.05.1997 № 280-97/ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити передавальний   акт, складений  комісією з  реорганізації  Райської селищної ради (додається).
  2. Затвердити переліки майна, активів та зобов’язань, які передаються на баланс відповідним комунальним підприємствам, організаціям,  установам  та  структурним підрозділам  Дружківської  міської  ради,  а саме:

2.1. Відділу з питань культури,  сім’ї,    молоді,   спорту та туризму     Дружківської    міської  ради (додаток 1);

2.2. Відділу освіти Дружківської міської ради (додаток 2);

2.3. Управлінню      житлового   та   комунального   господарства      Дружківської      міської   ради   (додаток 3);

2.4. Виконавчому комітету Дружківської міської ради   (додаток 4);

2.5. Підприємству електричних мереж зовнішнього освітлюванн «Міськсвітло» Дружківської  міської ради (додаток 5);

2.6. Комунальному підприємству «Спектр» Дружківської міської ради   (додаток 6);

2.7. Комунальному підриємству "Комсервіс" Дружківської міської ради (додаток 7).

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань депутатської діяльності,  законності  та  правопорядку  (Ковилін),  з  питань     економічного                    

розвитку,  планування  бюджету та  фінансів  (Небогатікова),  з  питань  земельних  відносин,     

житлово-комунального господарства та будівництва (Мелікбегян), з питань освіти, культури, спорту та молоді (Кулик).

 

 

 Міський голова                                                                                                         В.Б. ГРИГОРЕНКО

                                     

 

Пояснювальна записка

до проєкту рішення Дружківської міської ради

«Про затвердження передавального акту, складеного комісією з реорганізації

Райської селищної ради, переліків майна, активів та зобов’язань, які передаються

на баланс відповідним комунальним підприємствам, організаціям, установам та структурним підрозділам  Дружківської міської ради»

 

           Зазначеним рішенням затверджується передавальний акт комісії з реорганізації Райської селищної ради,  переліки майна, активів та зобов’язань,  які передаються на баланс відповідним комунальним підприємствам, організаціям, установам та структурним підрозділам Дружківської міської ради, з метою ефективного використання об’єктів комунальної власності Райської селищної ради, шляхом приєднання до Дружківської міської ради, згідно з рішення Дружківської міської ради від 16.12.2020 №8/1-5 «Про початок процедури реорганізації шляхом приєднання до Дружківської міської ради Олексієво-Дружківської селищної ради, Райської селищної ради, Кіндратівської сільської ради, Миколайпільської сільської ради, Софіївської сільської ради, Торської сільської ради».

              Реалізація рішення дозволить забезпечити процес передачі майна, активів та зобов’язань Райської селищної ради до Дружківської міської ради, які передаються на баланс відповідним комунальним підприємствам, організаціям, установам та структурним підрозділам Дружківської міської ради.

 

  

Начальник відділу

по роботі з депутатами                                                                                                Т.О. СІГОРА

 

Додатки