Документ від 24.03.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

24.03.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

24.03.2021 м. Дружківка
 
Про створення «Служби «Соціальне таксі» та затвердження Порядку надання послуги з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на візках на території Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік

Відповідно  до  листа  Донецької  обласної  державної   адміністрації   від    04.04.2018  №  06/16я-1646/4-18,  на  виконання  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  14.03.2018  № 189 «Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату» (зі змінами), Закону України від 21.03.1991 № 875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю  в Україні», Закону України від 17.01.2019 № 2671-VIII «Про соціальні послуги», Указу Президента України від 18.12.2007 № 1228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення  сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», керуючись ст. ст. 26, 34 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Створити «Службу «Соціальне таксі» при Східному центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дружківської міської ради.
  2. Затвердити   Порядок надання послуги з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю  на візках «Служби «Соціальне таксі»  (далі – Порядок), (додаток).
  3. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Небогатікова) організувати роботу «Служби «Соціальне таксі» .
  4. Координаційне забезпечення щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Виниченко Н.М. 
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та екології (Бандура) та з питань економічного розвитку, планування бюджету та фінансів    (Небогатікова).
Міський  голова В.Б. ГРИГОРЕНКОДодаток 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням  міської ради
від __________ № _______

 

 

 Порядок надання послуги з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю   на візках «Службою «Соціальне таксі»

 

І. Загальні положення

 

1.1.Порядок надання послуги з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на візках «Службою «Соціальне таксі» (далі – Порядок) регулює  визначення виконавця надання послуги перевезення   осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на візках та порядок надання послуг з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю  на візках «Службою «Соціальне таксі».

1.2. Порядок розроблено на підставі законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги», Указів Президента України «Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної медичної та трудової реабілітації інвалідів», «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 189 «Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно- рухового апарату» (зі змінами)  та інших нормативно-правових актах.

1.3. Основною метою надання послуги службою «Соціальне таксі» є забезпечення Дружківської міської територіальної громади  у межах своїх повноважень, реалізації соціальної політики у сфері соціальної допомоги інвалідам, визначеної в законах України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги», Указів Президента України «Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної медичної та трудової реабілітації інвалідів», «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 189 «Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату» (зі змінами), а також забезпечення перевезення осіб з захворюваннями опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються на інвалідних візках.

1.4. Основні поняття, які застосовуються осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю в даному Порядку:

1.4.1. Замовник послуги перевезення  на візках - управління  соціального захисту населення Дружківської міської ради(далі- замовник).

1.4.2. Виконавець послуги – Східний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дружківської міської ради(далі -виконавець).

1.4.3. Одержувачі послуги - інваліди війни,  особи з  інвалідністю та діти з інвалідністю, які  пересуваються за допомогою  візків.

1.4.4. Спецавтотранспорт - автомобіль з підйомним пристроєм, гідравлічними підйомниками, з низьким рівнем підлоги, пандусами тощо призначений для перевезення осіб з  інвалідністю та дітей з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках

1.5. Головним розпорядником коштів є управління  соціального захисту населення  міської ради.

1.6. Послуги надаються в межах Дружківської міської територіальної громади.

 

 IІ. Порядок прийому заявок та умови використаним спецавтотранспорту

 

2.1. Для отримання послуги Одержувачу необхідно звернутися  в управління  соціального захисту населення Дружківської міської ради  та надати необхідні документи для реєстрації , а саме:

- заяву;

- копію паспорта;

- копію ідентифікаційного коду;

- пенсійного посвідчення;

-копію довідки МСЕК або посвідчення (або медичного висновку для дітей з інвалідністю);

- копію індивідуальної програми реабілітації (з потребою в користуванні візком);

- інформацію про наявність транспорту, отриманого через орган соціального захисту населення.

2.2. Організація роботи по прийому заявок на перевезення здійснюється працівником  Виконавця. Замовник надає Виконавцю інформацію про осіб, які користуються візками і які мають право на отримання послуги  «Соціальне таксі».

2.3. Заявки на обслуговування спецавтотранспортом приймаються за три дні до виїзду (в особливих випадках - не менш ніж за 1 день до виїзду).  При цьому вказується день, час, початковий та кінцевий пункт маршруту, час виїзду та наявність супроводжуючої особи. Заявки реєструються в спеціальному журналі замовлень.

2.4. Спецавтотранспорт використовується виключно за призначенням, в присутності супроводжуючого або соціального робітника.

2.5. Спецавтотранспорт використовується для перевезення до підприємств, установ і організацій різної форми власності та підпорядкування, банківських установ,  медичних установ, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, протезно-ортопедичних підприємств, для взяття участі в культурно-масових заходах, які проводяться в місті, на державні свята, на навчання.

2.6. Послуги «Соціального таксі» надаються особам по заяві не частіше 1 разу на тиждень, крім транспортування до закладів охорони здоров’я та у разі потреби в  медичній допомозі.

2.7. При одночасному виклику «Соціального таксі», перевага надається особам, які повинні дістатись до медичних закладів, установ.

2.8. Не допускається використання спецавтотранспорту для:

- перевезення родичів заявника, у випадку супроводження останнього соціальним робітником;

- перевезення громадян, якщо в наявності у них, або членів їх родин є у користуванні автомобільний транспорт, отриманий через органи соціального захисту населення;

- особистих поїздок працівників установи, яка надає послуги «Соціального таксі».

2.9. Виконавець послуги «Соціального таксі», оформляє маршрутні листи. 

У маршрутному листі водія має бути підпис одержувача послуги про  виконану заявку.

2.10. Виїзд спецавтотранспорту «Соціального таксі» проводиться за графіком, затвердженим спільно Виконавцем та Замовником.

2.11. Послуги «Соціального таксі» надаються безкоштовно, в межах бюджетних асигнувань визначених на даний вид діяльності.

2.12. Питання, не врегульовані цим Порядком, вирішуються в індивідуальному порядку між Виконавцем та Замовником.

 

ІII. Права та обов’язки одержувача, замовника та виконавця послуги     «Соціального таксі»

 

3.1. Одержувачі мають право на:

- повагу, компетентність, неупереджене ставлення з боку працівників Виконавця, Замовника;

- якісне надання соціальної послуги;

3.2. Одержувачі зобов’язані:

- по закінченню поїздки підтвердити особистим підписом, або підписом супроводжуючої особи фактичний  маршрут автомобіля і час його використання;

- при оформленні попередньої заявки підтвердити її виконання не пізніше ніж за 24 години до поїздки;

- при знятті заявки попередити працівника Виконавця не пізніше ніж за 24 години до виїзду автомобіля;

- дотримуватись правил та графіку роботи Виконавця;

- з повагою ставитись до працівників Виконавця;

- дбайливо ставитись до майна Виконавця;

3.3. Виконавець послуги «Соціальне таксі»:

- організовує роботу по транспортному обслуговуванню та несе персональну відповідальність за виконання покладених на «Службу «Соціальне  таксі» завдань;

- у межах своєї компетенції вирішує питання добору кадрів, затверджує   функціональні обов’язки працівників, вживає заходів заохочення, а у разі порушень   трудової дисципліни чи невиконання функціональних обов'язків - накладає стягнення;

- дотримується вимог з охорони праці, виробничої, санітарної і протипожежної безпеки;

- відповідає за ведення обліку та складання звітності.

3.4. Права та обов'язки Замовника послуг:

- несе відповідальність за цільове використання коштів;

- здійснює контроль за порядком надання послуги “Соціального таксі”.

 IV. Контроль за наданням послуги «Соціального таксі».

4.1. Контроль за якістю надання соціальної послуги «Соціального таксі» здійснює управління  соціального захисту населення Дружківської міської ради, інші уповноважені органи відповідно до чинного законодавства України.

4.2. Відповідальність за використання спецавтотранспорту за цільовим призначенням, утримання спецавтотранспорту в належному технічному стані, економію пального, виконання службових обов’язків та дотримання виробничої дисципліни водіями, покладається на Східний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дружківської міської ради.  

 

  Порядок надання послуги з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на візках «Службою «Соціальне таксі»  розроблений  управлінням соціального захисту населення Дружківської міської ради

 

 

Начальник управління                           Г.Г.НЕБОГАТІКОВА

Секретар міської ради                          К.Б.ХОРС